Guides

Indfatninger, vindueshylder, lysninger mv.

3. udgave af 17. november 2016


Forudsætning

Alt indvendigt arbejde, her under Indfatninger, vindueshylder, lysninger mv. forudsætter:

  • At der er sat permanent varme på bygningen.
  • At bagved liggende konstruktioner er nedtørrede til min. de krav der er for overfladebehandling, se under malerarbejdet.
  • At RF er som forudsat for trægulve, dvs. < 65RF.


Anbefaling
Det anbefales:

  • at vindueshylderne får et fremspring fra indvendig væg på min 30 mm således at der er plades til at udføre en fugetætning med en evt. dækliste monteret hen over.
  • At vindueslysningerne monteres med et fremspring på 20-30 mm, således at evt. toleranceafvigelser i overgangen mellem vægflade/vinduesåbning kan optages i en samling med en skyggeliste monteret ind mod væg/lysning.

Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet klasse Normal klasse Skærpet klasse Kontrolmetoder og - midler
Indfatninger - Samles i hjørner med gering - med tæt samling - og tilpasses til dør og væg.

Mulighed for tilpasning med vægge afhænger af det forudgående arbejdes tolerancer.
- C5
I4
Målestok
Visuel
Vindueshylder - Følger vinduets vandrette linje.

Vinkelret på vinduet må der ikke monteres med bagfald med vandret eller med et mindre forfald efter aftale med bygherrer/rådgiver.

Mulighed for tilpasning omkring vinduer afhænger af det forudgående arbejdes tolerancer.
- B1 Vaterpas
Lysninger -

Følger det enkelte vindue eller dør.

Dette er gældende, såfremt der ikke er aftalt fælles højde eller flugt for to eller flere vinduer/døre.

Mulighed for tilpasning omkring vinduer og døre afhænger af det forudgående arbejdes tolerancer

- B1 Lodstok
Vindues- og dørlysningspanelers forkanter  

Lysningspaneler styres af not/fals i vindues- og dørelements ramme og lysningspanelernes forkant følger denne linje med en planhedstolerance på +/- 1 mm pr. 1. m.

 

Mulighed for tilpasning til at kunne opnå planhedskravet, afhænger af det forudgående arbejdes tolerancer.
-

B1

I4

Lodstok

Visuel
Samlinger i mellem lysninger og ned mod vindueshylder - Samlinger udføres med tætte stødsamlinger og med rene vinkelskåret snit i begge retninger, med mindre andet er aftalt. - I4 Visuel


Bemærkninger
Ved nye bygningers udtørring samt når konstruktionerne sætter sig over tid, kan derkomme slip/åbninger mellem de enkelte lister og deres underlag.

Se gammel version af siden