Guides

Lofter

2. udgave af 15. februar 2012.


Forudsætninger

  • Arbejder med loftbeklædning kan udføres i overensstemmelse med forudsætningerne i Gipsplademontage og overfladebehandling, Hvor går grænsen? 4. udgave 2009 (Se Litteraturliste).
  • Vedr. opmåling af vinkelrethed på rum se kontrolmetode H1.


Ydelsesfordeling 

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Valg af loftbeklædning

• Hvor loftet er gipsplader, beskriv kantafslutninger/samlinger jf. Gipsplader, hvor går grænsen?

• Ved andre beklædninger end gipsplader, beskrive kantsamlinger mv.

• Valg af udfaldskrav til indvendige overflader (loft)

• Evt. beskrive malebehandlingen til indvendige overflader inkl. forventet udfald heraf
Tømrer • Udføre evt. underlag til loft

• Udføre loftbeklædning
Malerentreprenør • Udføre malerarbejdet i henhold til beskrivelsen for malerarbejdet

 


Udfaldskrav: Loftbeklædning mv. 
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet 
klasse Normal 
klasse Skærpet 
klasse Høj klasse Q4 Kontrolmetoder 
og –midler
Gipsplader på træ
Jf. Gipsplademontage* ±8 mm/2 m ±5 mm/2 m ±3 mm/2 m   G1 Retskinne
Nedhængt loft af gipsplader på stål
Jf. Gipsplademontage* - ±3 mm/2 m ±2 mm/2 m ±2 mm/2 m

G1

C3

Retskinne
Målebånd/
nivellement
Træprofilbeklædning, træunderlag ±8 mm/2 m ±5 mm/2 m -   G1 Retskinne
Træbeton, 
træunderlag ±8 mm/2 m ±3 mm/2 m -   G1 Retskinne
Underlag af tæt 
forskalling til pudsede lofter - ±5 mm/2 m -   G1 Retskinne

* Tolerancerne er angivet i overensstemmelse med Gipsplademontage og overfladebehandling, Hvor går grænsen? 4. udgave 2009

1) Klassificeringen med Q-klasser, referere til den internationale kvalitetsklassifikation for overfladebehandling. Der henvises til Gipsplademontage og overfladebehandling, Hvor går grænsen? 4. udgave 2009. side 6 samt bilag 1. hvor Q-klasserne er forklaret.


Bemærkninger

  • Vandrethed på en loftoverflade vil følge spærenes eller bjælkelagets nedbøjning over tid.
  • Ved in situ-støbt betondæk, dækelementer af beton, letklinkerbeton eller træ, vil et nedhængt loft følge de sætninger, der sker i dækket over tid.


Se tidligere version af siden