Guides

Vægge

3. udgave af 21. december 2012


Forudsætninger

  • Arbejder med indvendig vægbeklædning kan udføres i overensstemmelse med forudsætningerne i Gipsplademontage og overfladebehandling, Hvor går grænsen? 4. udgave 2009 (Se Litteraturliste side 82).
  • Vedr. opmåling af vinkelrethed på rum se kontrolmetode H1.

Ydelsesfordeling

Aktør Opgave
Arkitekt/ingeniør • Valg af konstruktion for lette indvendige vægge

• Valg af udfaldskrav til indvendig beklædning

• Hvor vægbeklædning er gipsplader, beskrive kantafslutninger/samlinger jf. Gipsplader, Hvor går grænsen?

• Ved andre beklædninger end gipsplader, beskrive kantsamlinger mv.

• Koordinere mål på skelet og beklædning med åbninger i væg
Tømrer • Udføre skelet i overensstemmelse med de opstillede projektkrav

• Udføre færdig indvendig overflade på vægge koordineret med vinduer og døre mv.
Malerentreprenør • Udføre indvendigt malerarbejde i henhold til beskrivelsen for malerarbejdet 

Udfaldskrav: Afsætning til skelet til indvendige vægge

  Lempet 
klasse Normal 
klasse Skærpet 
klasse Kontrolmetoder 
og –midler
Lod* - 3 mm pr. 2 m - C1 Lodstok
Målafsætning*: 
vandret

lodret
-

±3 mm

±3 mm
-
A1
C6

Målebånd

Lodstok
Udseende - - - I3 Visuel

* Det forudsættes, at gipsarbejde er udført i overensstemmelse med forudsætningerne i pjecen Gipsplademontage og overfladebehandling, Hvor går grænsen?, sidst reviderede udgave. (4. udgave 2009).


Udfaldskrav: Vægbeklædningers planhed

  Lempet 
toleranceklasse
 (Q1)1)
Normal 
toleranceklasse
 (Q2)1)
Skærpet 
toleranceklasse
 (Q3)1)
Høj klasse
 (Q4)1)
Kontrolmetoder 
og –midler
Gipsplader på træ* ±8 mm/2 m ±5 mm/2 m ±3 mm/2 m - F1 Retskinne
Gipsplader på stål* ±5 mm/2 m ±3 mm/2 m ±2 mm/2 m ± 2 mm/2 m F1 Retskinne
Træprofilbeklædning, træunderlag ±8 mm/2 m ±5 mm/2 m ±3 mm/2 m - F1 Retskinne
Udseende - - - - I3 Visuel

* Tolerancerne for gipspladevægge er angivet i overensstemmelse med Gipsplademontage og overfladebehandling, Hvor går grænsen? 4. udgave 2009.

1) Klassificeringen med Q-klasser, referere til den internationale kvalitetsklassifikation for overfladebehandling.

Der henvises til Gipsplademontage og overfladebehandling, Hvor går grænsen? 4. udgave 2009. side 6 samt bilag 1. hvor Q-klasserne er forklaret.


Se tidligere version af siden