Guides

Vinkelrethed af rum

1. udgave af 15. februar 2015

En opmåling af et rums vinkelrethed kan ikke vurderes, uden at man også bedømmer planheden af de vægge, der afgrænser rummet. Alle indvendige mål afsættes efter fikslængder og -højder i forhold til hovedfikspunktet og ud fra en fortløbende målkæde/nivellering.

Vinkelretheden er væsentlig for:

  • Opsætning af lofter, herunder “lige” fordeling af plader/brædder med aldrig under ½ plade, med mindre andet er aftalt.
  • Udlægning af gulve og andre gulvbelægninger, for retningsbestemmelse og evt. mønsterfordeling.
  • Montage af inventar, herunder køkkenbordplader mod væg mv.
  • Montage og placering af inventar i rum.


Forudsætning for opmåling

  • Forholdet mellem væggenes sider må ikke overstige 1 til 3.
  • Ved vinkelrum opdeles rummet i målbare firkanter i max ovenstående forholdstal.
  • Tolerancer må ikke ophobes.
  • Den angivne tolerance er afvigelsen mellem de målte diagonaler.


Tolerancer for rums vinkelrethed
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet 
klasse Normal 
klasse Skærpet 
klasse Kontrolmetoder 
og –midler
Målafsætning
Længder og højder 
Tolerancer må ikke ophobes - ±3 mm -

H1C1
C4

Målebånd


Lodstok/ 
nivellement
Vinkelrethed: Tolerance på diagonalmål
Rum ≤ 20 m2 - ±4 mm - H1 Målebånd
Rum ≤ 50 m2 - ±5 mm - H1 Målebånd
Rum > 50 m2 
< 100 m2 - ±6 mm - H1 Målebånd
Rum > 100 m2 
aftales særligt