Guides

Loft-, skygge- og fodlister

1. udgave af 15. februar 2012


Forudsætning
Alt indvendig arbejde, her under loft-, skygge- og fodlister forudsætter:

  • At der bliver sat permanent varme på bygningen.
  • At bagvedliggende konstruktioner er nedtørrede til min. de krav, der er for overfladebehandling, se under malerarbejdet.
  • At RF er som forudsat for trægulve, dvs. <65RF.

 

Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet klasse  Normal klasse Skærpet klasse  Kontrolmetoder og midler 
 Loft- og skyggelister  -   Følger hhv. loft og vægge med en vis udjævnende effekt - og slutter så tæt det er muligt mod underleget på grundlag af det forudgående arbejdes tolerancer.  C5  Målestok
 Fodlister  -   Følger hhv. gulv og vægge ed en vis udjævnende effekt - og slutter så tæt det er muligt mod underleget på grundlag af det forudgående arbejdes tolerancer.   - C5 Målestok
 Samlinger   - Længdesamlinger stødes med gering (45º) - tæt samling

Indv. hjørner udføres som forstrøgne samlinger - hvor vægge er velegnede, kan der vælges en geringssamling - tæt samling.

Udv. hjørne-samling i gering - tæt samling
  - I4 Visuel


Bemærkninger
Ved nye bygningers udtørring samt når konstruktionerne sætter sig over tid, kan de komme slip/åbninger mellem de enkelte lister og deres underlag.