Guides

C6 Kontrol af centerplacering og lodtolerance for murværk og andre bygningsdele

Metode: 2 m lodstok samt teodolit/totalstation.


Elementer af
letbeton

Beton - in situ,
elementer og montage

Murer

Tømrer/Træelementer/
Snedker/Gulv/
Glas-alufacader

Maler

/

/

C6
C6.1
C6.2

C6

/Se figur C6.1 Centerplacering og lodtolerance for murværk

Se figur C6.2 Eksempel på centerplacering og lodtolerance. Begge krav skal overholdes