Guides

C7 Lodtolerancer for studsfuger

1. udgave april 2018

Se her under:

Bedømmelse af forbandter (studsfuger)
Er forbandtet baseret på mursten placeret lodret over hinanden efter et fast mønster (forbandt), skal det æstetiske udtryk sikres ved, at de murede skifter (studsfuger) flugter i lod over hinanden.

Forbandtets afvigelse fra lodlinjen må maksimalt være 10 mm eksklusiv murstenenes egen tolerance på murværkets flade mellem 2 studsfuger over hinanden med 2 meters mellemrum (pr. 30 normale skifter).

Tolerancen for forbandtets afvigelse fra lodlinjen på maksimalt 10 mm er gældende ud for lodsteder, der er anvendt under byggeriet, og ved højrekant af mursten i de 2 aktuelle studsfuger.

Lodstederne bør maksimalt have en afstand på 1.5 m.