Guides

Anvendelse af målebånd i byggeriet

Afsætning af mål i byggeriet, ved hjælp af fx et båndmål, forudsætter at der anvendes målebånd af samme kvalitet, EU klasse 1, af alle parter i et bygger eller bedre.
For at sikre overensstemmende målinger, er det vigtigt at det oplyses, under hvilke konditioner, temperatur, den enkelte måling/afsætninger er fortaget.
Det vigtigste ved et båndmål er præcisionen, men også at båndet er smidigt og passer og fungerer til de aktuelle arbejdssituationer.
Af nedenstående fremgår at det nødvendigt at der i byggeriet anvendes Stålbåndmål i EU klasse 1 i produceret i overensstemmelse med ISO 9001 standarden.


Målenøjagtighed med stålbånd
Nøjagtigheden er yderst vigtig på et båndmål og den måles og angives i form af en toleranceklasse. I Europa klassificeres normalt båndmål i EU Klasse I og EU Klasse II.

Toleranceskalaen er angivet ved 20° C og 50 N trækkraft for båndmål i stål og 20° C og 20 N trækkraft for båndmål i fiberglas.
 

 

       PRODUKTIONSTOLERANCER STÅLBÅND      

Total længde (m)

Klasse I (mm)

Klasse II (mm)

2 ± 0,3 ± 0,7
3 ± 0,4 ± 0,9
5 ± 0,6 ± 1,3
8 ± 0,9 ± 1,9
10 ± 1,1 ± 2,3
15 ± 1,6 ± 3,3
20 ± 2,1 ± 4,3
25 ± 2,6 ± 5,3
30 ±  3,1 ± 6,3
50 ± 5,1 ± 10,3
100 ± 10,1 ± 20,3Længdeændring stålbånd ved temperaturforskel
I norden oplever vi store temperaturforskelle mellem sommer og vinter, hvilket påvirker længden på stålbåndmål. Alle tolerancer er vist ved 20° C. Det er vigtigt, at du er opmærksom på måleafvigelser ved forskellige temperaturer.


 

 

      TEMPERATURVARIATIONER PÅ STÅLBÅNDT    

  10° C 20° C 30° C

Længde (m)

Længdeændring (± mm)

2 0,2 0,5 0,7
3 0,4 0,7 1,1
5 0,6 1,2 1,9
8 1,0 2,0 3,0
10 1,2 2,5 3,7
20 2,5 5,0 7,4
30 3,7 7,4 11,2
50 6,2 12,4 18,6
100 12,4 24,8 37,2Længdeændringen ΔL beregnes efter formlen ΔL = L x ΔT x α

L = båndmålets længde

ΔT = temperaturafvigelsen fra 20° C.

α = længdeudvidelseskoefficient (1,24 x 10-5).

Eksempel: Hvis temperaturen udenfor er –10° C, er forskellen –30°C og dermed bliver ændringen –3,0 mm for et 8 m langt stålbånd.