Guides

Mål

Afsætningsmål
Det gælder generelt for alle fag at ved afsætningsmål forudsættes det, at der ved afsætning/udførelse anvendes fortløbende målekæde, vandret og lodret på bygningens hoved- og delmål.


Flademål
Der er fastlagt generelle måleregler for flademål for en række fag og konstruktionselementer. De overensstemmende målemetoder betyder, at fagene har en ensartet vurdering af grænsefladerne – dvs. af indfalds- og udfaldskrav.


Visuel bedømmelse af en overflade
Der er anført metoder til bedømmelse af overflader for forskellige bygningsdele.

I de enkelte fagafsnit fastlægges udfaldskriterierne for bedømmelse af overflader, herunder af, hvad der er det acceptable niveau i hhv. lempet, normal og skærpet toleranceklasse for den rå overflade samt den færdige overflade, og hvordan det beskrives.

Af metoden fremgår alene, hvordan registreringen skal foregår, herunder:

  • Hvordan registreres/måles fx huller/grater/revner og andre ujævnheder.
  • I hvilken afstand, belysning og synsvinkel skal overfladen ved en visuel bedømmelse betragtes