Guides

Blank mur

1. udgave af 6. februar 2012

En blank mur kan opmures enten af teglsten eller kalksandsten.

Muren skal være opmuret i henhold til DS 414 med fyldte fuger.

Overfladen skal være hvidtør og fugtindholdet i overensstemmelse med det valgte produkt, før malearbejdet kan påbegyndes.

Den blanke mur kan udføres enten med tilbageliggende fuge eller fuge udfyldt til niveau med forkant af sten.