Guides

Kontolmetoder til Murerarbejdet

1. udgave af 6. februar 2012

F Planhed og planhedsafvigelser
F1 Plane sammenhængende flader
I Visuel bedømmelse
I5 Visuel bedømmelse af blankt murværk, vægge med fliser eller pudsede overflader

J Afsmitning
J1 Undersøgelse af afsmitning ved aftørring