Guides

Ud- og indvendige pudsarbejder

1. udgave af 6. februar 2012

Et pudslag kan have en række forskellige funktioner såsom at:

  • Beskytte en bygning mod klimatiske og mekaniske påvirkninger samt mod brand
  • Danne en æstetisk tiltalende overflade
  • Etablere en plan overflade, der er velegnet som underlag for efterfølgende behandling fx med fliser eller en malebehandling.


Maler- og murerfaget er enige om, at de visuelle udfaldskrav til pudsarbejdet skal være i overensstemmelse med Tegl 18, Overfladebehandling af nyt murværk, Forlaget Tegl, juni 2003.

Emnet behandler det, der er af interesse for malearbejdet. Ønskes der uddybning af murerfagets normer, forudsætninger, tolerancer og standarder henvises der til “Murerfagets håndbog”.