Guides

Fugt

1. udgave af 6. februar 2012

Fugt i puds og murværk måles altid af maleren som overfladefugt ved elektronisk måling. Denne måling foretages som stikprøvekontrol. Målemetoden er usikker.