Guides

Ydelsesfordeling

1. udgave af 6. februar 2012

Den principielle ydelsesfordeling for det enkelte byggeprojekt kan opstilles således for murerarbejde:

Aktør
 Opgave
Arkitekt/ingeniør/rådgiver • Beskriv udfaldskrav for det nye opmurede og pudsede underlag til malebehandling

• Vurdere, om underlaget er egnet til en malet overflade

• Valg af overflade ud- og indvendig

• Valg af udfaldskrav til ud- og indvendig overflade

• Krav til varme og udførelsestemperatur (vinterperioden)

• Sikre i projekt og overordnet procesplanlægning, at det er teknisk muligt at udføre en fugtteknisk sikker løsning

• Beskrive forventet udfald af malebehandlingen, sammenholdt med murens udfaldskrav
Murerentreprenør • Udføre murerarbejdet i henhold til beskrivelsen herfor 

• Kontrol af egne udfaldskrav
Malerentreprenør • Kontrol af indfaldskrav

• Udføre malearbejdet i henhold til behandlingsanvisning/beskrivelse

• Kontrol af forventet udfaldskrav