Guides

Sålbænke

1. udgave af 23. august 2012

Sålbænken har som funktion at føre vandet væk fra murfladen og kan udføres af klinker, hårdtbrændte mursten, eternit, metal, som betonelement eller være støbt i beton in situ.

Forudsætninger
Sålbænken udføres med fald og fremspring. Sålbænken indhugges 3-5 cm ved falsen for at undgå misfarvning af murværket under falsen. Dette gælder i særlig grad, hvor der anvendes materialer til sålbænken med anden varme- og fugtudvidelse end murværk (fx beton). Fuge under underkarmen på vinduet bør være min. 1,5 cm.


Ydelsesfordeling

Se Skalmure

Udfaldskrav til sålbænke
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Lempet klasse Normal klasse Skærpet 
klasse Kontrolmetode 
og -middel
Hældning på rulleskifte ift. fastlagt hældning - ±4 mm - B2C5 Opspændt snor og målestok
Forkanten på den vandrette kant ift. fastlagt fremspring - ±4 mm - B2 Opspændt snor (fra hjørne til hjørne) 
og målestok
Bagkanten på rulleskifte under vindueskarmen ift. fastlagt fremspring - ±4 mm - B1B2 Opspændt snor, vaterpas og målestok (fra hjørne til hjørne)