Guides

Måltolerancer for den enkelte mursten og blok

2. udgave af 23. august 2012

Tolerancerne er opstillet ud fra gældende normer og standarder.

  • DS/EN 1996 Murværkskonstruktioner
  • DS/EN 1996 Murværkskonstruktioner, Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk, med DS/INF 167
  • DS/EN 771-1 Standard for teglbyggesten
  • DS/EN 771-3 Standard for letklinkerblokke
  • DS/EN 771-4 Standard for porebetonblokke

Mursten skal deklareres til toleranceklasse T1 eller T2, som er angivet i standarden.
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Mål  Klasse T1  Klasse T2  Kontrolmetode og -middel 
 Længde  228 mm   ± 6 mm   ± 4 mm  D6 Måleklasse 
 Bredde  108 mm   ± 4 mm   ± 3 mm  D6 Måleklasse 
 Højde  168 mm
 54 mm
  ± 5 mm
  ± 3 mm
   ± 3 mm
   ± 2 mm
 D6 Måleklasse 
  • Murstenen har et deklareret mål på 228 x 108 x 54 mm. (Gl. standardmål for en dansk mursten). Alle vandrette og lodrette mål til murværk bør være modulprojekteret i overensstemmelse med murmål (60 x 120 x 240 mm)


Letklinkerblokke skal deklareres til en toleranceklasse, som er angivet i standarden, mindst som D1

  Toleranceklasse D1  Kontrolmetode og -middel 
 Længde   + 3 mm
   - 5 mm
 D7  Målestok 
 Bredde   + 3 mm
   - 5 mm
 D7  Målestok 
 Højde   + 3 mm
   - 5 mm
 D7   Målestok 
  • Letklinkerblokke har et deklareret mål på l x h 490 x 190 mm og varierende bredde på 100,120,150, 190, 230, 290, 330, 350 og 390 mm og letklinkerblokke med midterisolering har deklareret mål på l x h: 497 x 190 mm og varierende bredde på 330, 350, 390 450 og 490 mm.

Måltolerancerne beskriver udfaldskravene til leverandøren – og dermed indfaldskravene til mureren.


Porebeton blokke skal deklareres til en toleranceklasse, som er angivet i standarden, mindst som GPLM:

  Toleranceklasse
GPLM
 
Kontrolmetode og - middel 
Længde   + 3 mm
  - 5 mm
 D7  Målestok 
Bredde  ± 3 mm  D7  Målestok
Højde   + 3 mm
   - 5 mm
 D7  Målestok
  • Porebeton murblokke har et deklareret max mål på (l x h xb) 1500 x 1000 x 600 mm og leveres i mål på l x h: 600 x 190 mm og varierende bredderne 100, 150, 200, 240 og 300 mm og porebetonblokke med midterisolering leveres i mål på (l x h x b) 600 x 200 x 400 mm.

Måltolerancerne beskriver udfaldskravene til leverandøren – og dermed indfaldskravene til mureren.


Se tidligere version af siden