Guides

Vinkelrethed af rum

1. udgave af 23. august 2012

En opmåling af et rums vinkelrethed kan ikke vurderes, uden at man også bedømmer planheden af de vægge, der afgrænser rummet. Alle indvendige mål afsættes efter fikslængder og -højder i forhold til hovedfikspunktet og ud fra en fortløbende målkæde/nivellering.


Vinkelretheden er væsentlig for:

  • Opsætning af fliser, herunder "lige" fordeling med ikke under ½ flise, med mindre andet er aftalt
  • Udlægning af gulvklinker eller -fliser med hensyn til retningsbestemmelse og evt. mønsterfordeling.


Forudsætning for opmåling

  • Forholdet mellem væggenes sider må ikke overstige 1 til 3
  • Ved vinkelrum opdeles rummet i målbare firkanter i maksimalt ovenstående forholdstal
  • Tolerancer må ikke ophobes
  • Den angivne tolerance er afvigelsen mellem de målte diagonaler.

Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

Målafsætning og vinkelrethed indvendig Lempet klasse Normal klasse Skærpet klasse Kontrolmetode og -middel
Målafsætning for længder og højder - ±3 mm
* Se fodnote
- A1
E3
Målebånd Lodstok
Vinkelrethed: Tolerance på diagonalmål
Rum ≤ 20 m2 - ±4 mm - H1 Målebånd
Rum ≤ 50 m2 - ±5 mm - H1 Målebånd
Rum > 50 m2 < 100 m2 - ±6 mm - H1 Målebånd
Rum > 100 m2 aftales særligt          

* Tolerancer må ikke ophobes.