Guides

Forudsætninger

3. udgave af 2. november 2015

For at opnå et korrekt resultat er der en række forudsætninger, som skal være på plads i byggeriet.
Det er vigtigt, at den rådgivende ingeniør gennemanalyserer bygningen og fastlægger konstruktionen, så summen af tolerancer for in situ-støbt beton er i overensstemmelse med indfaldskrav til de efterfølgende fag.

Ud over nedennævnte generelle forudsætninger er der i beton støbt in situ forudsætninger, mulige konfliktområder og anbefalede løsningsforslag, der gælder specifikt for de enkelte bygningsdele.

Aktør

Opgave

Arkitekt/ingeniør Valg af toleranceklasse: Lempet, normal eller skærpet*.
Beskrive udfaldskrav for in situ-arbejder.
Valg af overfladespecifikation ved hjælp af bips A24 Betonoverflader – Specifikation, krav og kontrol.
Beskrive udfaldskrav til elementsamlinger, indadgående hjørner samt frie kanter og lysningsfalse.
Beskrive krav til udfyldning af fuger mellem vægge og dæk, herunder valg af materialer og detaljer.
Beskrive krav til udtørring.
Fastsættelse af den bestemmende kote for elementmontagen.
Beskrive/detaljere hvordan tolerancer optages.
Beskrive malebehandlingen og forventet udfald heraf.

*Det er vigtigt at bemærke, at såfremt arkitekt/ingeniør ser behov for at skærpe visse tolerancer - så er det de specifikke tolerancer, der er nødvendige at skærpe, som skal udpeges. Fx kan det i visse tilfælde være nødvendigt at skærpe placeringstolerancen for indstøbningsdele - en sådan skærpelse skal beskrives som et direkte krav til tolerancen for disse indstøbningsdele og ikke ved at henregne hele konstruktionsafsnittet/elementet til en skærpet toleranceklasse.Om www.tolerancer.dk
Dansk Byggeri respekterer alle steder på hjemmesiden www.tolerancer.dk de gældende normer og standarder.
Hvor brancherne har udarbejdet og indsat en branchetolerance, er det enten fordi der ikke findes en tolerance for en arbejdsydelse i "Normer eller Standarder", eller at branchen selv finder, at de tolerancer der er i "Normer og Standarder" ikke repræsenterer NORMAL TOLERANCEKLASSE for en arbejdsydelse, og derfor selv har fastsat en branchetolerance.

Derfor er:

  • Tolerancer anført i "Normer og Standarder" er altid placeret i NORMAL TOLERANCEKLASSE, hvor der ikke findes en branchetolerance.
  • Tolerancer anført i "Normer og Standarder" er altid placeret i NORMAL TOLERANCEKLASSE, hvor der alene findes en branchetolerance i SKÆRPET TOLERANCEKLASSE.
  • Tolerance i "Normer eller Standarder" er placeret under LEMPET TOLERANCEKLASSE, hvor der findes en branchetolerance for NORMAL TOLERANCEKLASSE.

Der henvises til afsnit ”Om Tolerancer” hvor der kan indhentes yderligere informationer om baggrund og grundlag for www.tolerancer.dk


Se tidligere version af siden