Guides

Udfaldskrav til indstøbningsdele og udsparinger

1. udgave gældende indtil 1. juni 2013.

 

Forudsætninger

Det forudsættes, at facade, underlag og beklædning er projekteret under hensyn til bagvæggens samlede tolerancer, så der er overensstemmelse mellem bagvæggens udsparinger og evt. gennemgående åbninger, flugter lodret/vandret samt de opstillede udfaldskrav til beklædning, vinduer og facadepartier. Vedrørende el-indstøbninger, se branchevejledning for El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton.

 

Anbefalinger

Det anbefales at målsætte udsparinger til vinduer og døre med +10 mm i forhold til det teoretiske hulmål for at imødegå evt. toleranceafvigelser ved elementproduktionen og montagen. Udsparinger til vinduer kan, hvor vinduer skal flugte vandret og/eller lodret, som alternativ til skærpet montagenøjagtighed udføres med et overmål i bredde og højde på fx 30 mm. Efterfølgende udføres pålimning af udligningsplader, der indmåles og monteres efter elementmontagen.

 

Udfaldskrav til indstøbningsdele og udsparinger

  Toleran­­cekrav Lempet tolerance­klasse Normal tole­ranceklasse Skærpet tole­ranceklasse Kontrolmetode og -middel
Facader og vægge. Slaptarmerede søjler og bjælker.
Udsparinger:
Størrelse
Placering

Branche
Branche

-
-

±10 mm
±10 mm

-
-
D1 Målebånd
El-indstøbninger 1) El-dåser placering Branche - ±15 mm - D1 Målebånd
El-dåser under plan - Max 5 mm -
El-dåser afvigelse fra lod over 150 mm - Max 5 mm -
Tomt el-rør uden dåse – vandret afvigelse - ±10 mm -
Placering af andre indstøb­nings­dele end el Branche - ±10 mm - D1 Målebånd
Inserts med mid­lertidig funktion Rærkværksinserts:
Lodret
Vandret

Branche
Branche

-
-

±20 mm
±150 mm

-
-
D1 Målebånd
Afstivningsinserts:
Lodret
Vandret

Branche
Branche

-
-

±100 mm
±250 mm

-
-
Forspændte søjler og bjælker
Udsparinger:
Størrelse
Placering

Branche

-
-

±20 mm
±20 mm

-
-
D1 Målebånd
Placering af andre indstøb­nings­dele end el Branche - ±20 mm - D1 Målebånd
Forspændte huldæk
Udsparinger 2):
Størrelse
Placering

Branche
Branche

-
-

±30 mm
±20 mm

-
-
D1 Målebånd
Placering af andre indstøb­nings­dele end el Branche P.t. ikke fastlagt D1 Målebånd
Store pladeelementer. Slaptarmerede eller forspændte
Udsparinger:
Størrelse
Placering

Branche
Branche

-
-

±20 mm
±20 mm

-
-
D1 Målebånd
Placering af andre indstøb­nings­dele end el Branche P.t. ikke fastlagt D1 Målebånd

 

1) Indstøbning af el foretages iht. branchevejledning El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton.

2) I forspændte huldæk udføres der ikke udsparinger ≤ Ø 200 eller ≤ 200 x 200 mm.