Guides

Anvendte kontrolmetoder

For betonarbejde benyttes følgende kontrolmetoder

Nr. Metode In situ Elementer Montage
A Vandrette afsætningsmål      
A1 Vandrette mål i forhold til hovedafsætningslinier X   X
A2 Måltolerancer for monterede elementer     X
B Vandrethed      
B1 Vandrethed X   X
B2 Flugt i vandrette linier X   X
C Lodrette afsætningsmål      
C1 Lodrette mål i forhold til hovedafsætningsmål X   X
C2 Måltolerancer for monterede elementer     X
C3 Lodrette detailmål i forhold til hovedafsætning og koter X   X
D Elementer      
D1 Måltolerancer for det enkelte element   X  
D2 Vinkelrethed på det enkelte element   X  
D4 Afrunding og afskalning X X  
D5 Elementaffasning X X  
E Lodtolerancer      
E1 Tolerance for montage af elementer i lod     X
E3 Lodrethed X   X
E4 Flugt i lodret linie X   X
F Planhed og planhedsafvigelser      
F1 Måling med retskinne X   X
F2 Planhed generelt ved elementer (bips A24)   X  
F3 Lokal planhedsafvigelse (bips A24) X X  
F4 Planhedsafvigelse ved samlinger (væg) X   X
F5 Planhedsafvigelser ved samlinger (dæk) X   X
F6 Højde- og dybdemåling med måleur (bips A24) X X  
I Visuel bedømmelse      
I2 Visuel bedømmelse (bips 24) X X X
J Afsmitning      
J1 Undersøgelse afsmitning ved aftørring (bips A24) X X X
K Fugtindhold      
K1 Fugtindhold X X X