Guides

Indstøbninger i fundamenter

 

  • Der er ikke i danske standarder taget stilling til tolerancer for indstøbningsdele såsom bolte, beslag etc. 
  • Der skal ifm. projekteringen tages stilling til nøjagtigheden for at sikre, at tolerancerne er nøjagtige nok. Andre fags indfaldskrav er ikke indarbejdet.


Udfaldskrav til indstøbninger i fundamenter
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Tolerancekrav Lempet klasse Normal klasse Skærpet klasse Kontrolmetode og -middel
Placering i forhold til projekt X,Y Branche - +/-8 mm +/-5 mm A1 Målebånd og/eller teodolitBemærkninger
Ved afsætning af indstøbte dele med tolerance på ±5 mm eller med større nøjagtighed kan det anbefales, at der projekteres med udsparinger i fundament og efterfølgende placering ved indstøbning. Ved efterfølgende indstøbning af ankerbolte mv. i udsparinger foretages der en kontrolindmåling.