Guides

Kantstøbning - in situ-arbejder

2. udgave af 2. november 2015


Forudsætninger

  • For at opnå en afklaret og koordineret løsning, hvor en kantstøbning skal foretages på langs af forspændte dækelementer, skal der i projekteringen tages højde for pilhøjden på over- og undersidedæk.


Konflikter

  • Der kan være konflikt mellem dækelementers pilhøjde og montage af elementer,vinduer og dørpartier på langs af forspændte dækelementer.
  • Som forslag kan der i projektet indarbejdes en vandret neutralzone, der tager højde for disse variationer af over- og underdækket, hvilket vil fremme arbejdsprocessen men ikke fjerne mulighederne for efterfølgende sætninger.
  • Såfremt det i projektet anføres, at der skal udføres en kantstøbning på langs af forspændte elementer, vil dækelementerne blive fikseret, i den position de har, når kantstøbningen foretages. Det anbefales derfor, dels at tage højde for denne fiksering i beregningerne af efterfølgende sætninger, samt at kantstøbningen udføres så sent i byggeprocessen som muligt.
  • Der kan være konflikt mellem kantstøbning og udvendig hård facadeisolering med puds.
  • Der kan være konflikt mellem det forventede visuelle udfald og det faktiske, såfremt der ikke foreskrives yderligere efterbehandlinger til opnåelse af det ønskede visuelle udtryk.


Advarsler

  • Tolerancerne for kantstøbning er alene gældende for udstøbning ved vederlaget, og med mindre andet er anført, følges disse også, hvor der er pilhøjde på elementerne.

 

Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Tolerancekrav  Lempet klasse  Normal klasse  Skærpet klasse  Kontrolmetode og -middel 
Ved bagelementer og foran placeret konstruktion med blød facadeisolering  
Note1)Kantstøbningens højde i forhold til over- og underside dæk   Branche  +/- 15 mm  +/- 10 mm  +/- 5 mm C1 Målebånd
Kant i forhold til bagelements udvendige facadelinje   Branche  +/- 20 mm
Note2)
 + 5/-10 mm Note 2)

 -

A1
B2
Målebånd
Totalstation
 Ved bagelement og hård facadeisolering til puds
 Note 1)Kant-støbningens højde i forhold til over- og underside dæk  Branche  +/- 15 mm  +/- 10 mm  +/- 5 mm C1  Nivellement
Kant i forhold til bagelements udvendige facadelinje   Branche

 + 5/-10 mm Note 2) og 3)

 -

A1
B2 
Målebånd
Totalstation
Finish afslutninger
Ved dækelementers frie kanter til lette vindues-og dør-partier 
Note 1) Kote på kantstøbningens over- og underside Branche

-

+/- 10 mm +/- 5 mm C1 Målebånd
Lodret kant i forhold til afsætningslinje Note 5) Branche

-

+ 0/- 10 mm
Note 2) og 3)
+ 0/- 5 mm
Note 2) og 3)
A1
B2
Målebånd
Totalstation
Planhed på kant

Branche

-

+/- 10 mm
pr. 2 m
+/- 5 mm
pr. 2 m
F1 Retskinne
Ved dækelementers frie kanter samt synlige vægelementflader med etagekryds i lysningsåbninger
Note 1) Kote på kantstøbningens over- og underside Branche

-

+/- 10 mm +/- 5 mm C1 Nivellement
Lodret kant i forhold til afsætningslinje Note 5) Branche

-

+ 0/- 10 mm
Note 2), 3) og 4)
+ 0/- 5 mm
Note 2), 3) og 4)
A1
B2
Målebånd
Totalstation
Planhed på kant

Branche

-

+/- 10 mm
pr. 2 m
+/- 5 mm
pr. 2 m
F1 Retskinne


Noter: 
1)  Hvor kantstøbningen skal foretages på langs af forspændte dækelementer, skal der i projekteringen tages højde for pilhøjden på over- og undersidedæk. Ovenstående tolerancer er alene gældende for udstøbning ved vederlaget, og med mindre andet er anført, følges disse også, hvor der er pilhøjde på elementerne.
2) Dæklagskrav til armering skal være overholdt, og vederlagets konstruktive bæreevne skal være intakt.
3) Det anbefales at trække afsætningslinjen for kantstøbning min. 10 mm ind fra udvendig side (nominelt mål) af bagelementflugten.
4) Vægflader i fleretagers høje rum og tilsvarende opført af lodret stående elementer med vandrette samlinger for hver etage, kan ikke påregnes at udgøre en jævn og plan flade uden synlige overgange selv i skærpet toleranceklasse, med mindre der foretages en efterfølgende overfladebehandling med et oprettende pudslag med fra et til flere lag alt efter det forventede udfaldskrav.
5) Med afsætningslinje menes der den linje, som aftales mellem parterne for placering af udstøbningens forside/kant.


Se tidligere version af siden