Guides

Ordforklaringer

BO
Forkortelse i bips A24 Betonoverflader – Specifikation, krav og kontrol. 2007.

CL
Centerlinie.

Fortløbende målkæde
Ved afsætning efter fortløbende målkæde forstås, at alle mål afsættes ud fra samme nulpunkt/modullinie i modsætning til afsætning først af ét mål og dernæst afsætning af et andet mål i forlængelse heraf.

Neutralzone
Ved neutralzone forstås et mellemrum - enten i lodret eller vandret plan - til optagelse af konstruktionsvarianter samt ikke kalkulerbare tolerancer fx fra pilhøjder på dæk m.v. Anvendelse af en neutralzone indgår som en del af projekteringen.

O.s.
Overside.

Paselement
Et paselement er et specielt fremstillet element med en bredde svarende til, hvad der mangler i at fylde dækket ud. Altså hvis dækkets samlede bredde ikke går op med standardelementer, må man støbe et paselement.

Planhed generelt
Planhed generelt angår afvigelsen fra plan flade inden for en formflades afgrænsning eller inden for et elements afgrænsning. Generel planhed angives som jævnt stigende/jævnt faldende afvigelse fra l m retskinne. Definitionen bygger på, at de hældninger der forekommer som følge af jævnt stigende eller jævnt faldende afvigelser fra retskinnen, altid er mindre end 1:100. Jævnt stigende/jævnt faldende er forklaret under kontrolmetode F2: Planhed generelt og F4: Planhedsafvigelse ved samlinger (væg).

Planhedsafvigelser ved elementsamlinger
Planhedsafvigelser ved elementsamlinger angår planhedsafvigelser som følge af fx tykkelsesforskelle mellem elementer, elementmontage ol. Disse planhedsafvigelser kan specificeres enten som bratte afvigelser eller som jævnt stigende/jævnt faldende afvigelser. Den sidste form bør kombineres med angivelse af hvilken stigning (eller fald), der ønskes på udspartlingen af samlingerne. Den bratte afvigelse ved samlinger måles som niveauforskellen mellem de to sider af samlingen.

Revner
Revner er betegnelsen for utilsigtede regelmæssige eller uregelmæssige spalter med en dybde, der som regel ikke kan måles.

RF
Relativ luftfugtighed.

Spring ved form- eller elementsamlinger
Spring er planhedsafvigelser som følge af tykkelsesforskelle/spring i formen. Planhedsafvigelse specificeres som bratte spring.

U.s.
Underside.

Vandcementtal (v/c-forhold)
v/c står for vandcementtal, altså forholdet mellem mængden af vand og cement, hvilket er meget afgørende for betonens kvalitet.