Guides

Litteraturliste

3. udgave af 2. november 2015.


Adsorptionstørring
Adsorptionstørring er en meget anvendt metode, der bl.a. praktiseres af følgende landsdækkende firmaer:

bips – Byggeri, informationsteknologi, produktivitet, samarbejde
bips A24 Betonoverflader – Specifikation, krav og kontrol. 2007.
Kan downloades på www.bips.dk eller på www.bef.dk

Dansk Standard

  • DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner
  • DS/EN 13670 Udførelse af betonkonstruktioner
  • DS 2427 Nationalt anneks til DS/EN 13670
  • DS 1003: Vinduer. Modulmål DS 21116: Teknisk tegning, bygningstegning, målsætning, metoder
  • DS/ISO 4463, Måling i byggeriet. Afsætning og kontrolmåling. Fejlgrænser 

Standarderne kan mod betaling downloades på www.ds.dk.  

Betonelement-Foreningen
El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton
Kan downloades på www.bef.dk.

Dansk Beton, Fabriksbetongruppen:
Selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet, fra december 2013 

Teknologisk Institut, Beton. September 2006. Vejledning i udtørring af beton

Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK)
MBK - Malerfagligt Behandlings Katalog, Teknologisk Institut
MBK kan mod betaling ses i en online-version på: www.teknologisk.dk/mbk.


Se tidligere version af siden