Guides

Overbeton

2. udgave af 2. november 2015

Forudsætninger
Det forudsættes, at underlaget er udført med en tolerance på max ±12 mm, hvilket ikke er i overensstemmelse med udfaldskravet for terrændæk støbt med afkostet overflade i lempet toleranceklasse (LT).

Koter på underlaget måles som et gennemsnit ud fra et tilfældigt udlagt målenet < 3x3 m.

Krav til planhed og vandrethed skal fastlægges pga. stor mulighed for variation i koter og pilhøjder som følge af forskellige belastninger, svind og krybninger i løbet af byggeprocessen.


Mulige konfliktområder og anbefalinger
DS 2427 Udførelse af betonkonstruktioner fastsætter ikke krav til maksimal eller minimal pilhøjde ved levering eller for den brugersituation, som følger af gulvopbygningen og øvrige belastninger. Hvis der ikke i projektet er redegjort og taget højde for disse forhold, vil der være risiko for konflikt mellem de forventede udfaldskrav og muligheden for at udføre efterfølgende arbejder i overensstemmelse hermed – med deraf følgende konsekvenser.

Projektet bør derfor omfatte en statisk ingeniørberegning, der angiver størrelsen for pilhøjde og/eller nedbøjning – henholdsvis før og efter udførelsen af overbeton. Beregningen bør endvidere vurdere de fremtidige nedbøjninger forårsaget af svind og krybning samt nyttelast. Vurderingen af den statiske beregning bør indgå i entreprisebeskrivelser.
Det kan være en løsning til at eliminere virkningen af en pilhøjde på dæk at indbygge en neutralzone svarende til pilhøjden på dækket.


Udfaldskrav til overbeton/cementbaseret afretningslag på dæk
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Tolerancekrav Lempet klasse Normal klasse Skærpet klasse Kontrolmetode og -middel
Gennemsnit for færdig kote Branche - +5/-10 mm - C1 Nivellement
Vandrethed/hældning på gulve. Måleafstand:
< 2 m Branche - ±5 mm - B1 Retskinne og vaterpas
2-6 m Branche - ±8 mm - B1 Retskinne og vaterpas
6-18 m Branche - ±12 mm - B1 Nivellement
Planhed og lunker på overfladen Branche - ±5 mm - F1 2 m retskinneSe tidligere version af siden