Guides

Fundamenter, in situ-støbt

3. udgave af 2. november 2015

Forudsætninger
Hvis fundamenter udføres i lempet toleranceklasse (LT), er der risiko for ekstra arbejde i efterfølgende aktiviteter som fx: 

  • Opretning/afhugning for første skifte ved murværk
  • Forøget opklodsning/afhugning ved de fleste typer facadeelementer
  • Dyre og vanskelige elastiske fugeløsninger

Ved den angivne tolerance for centerlinje i lempet toleranceklasse vil der være risiko for, at efterfølgende aktiviteter ikke kan optage denne tolerance.

Fundamenter udført in situ-støbt anbefales derfor udført i mindst normal toleranceklasse (NT).

Hvis der er særlige udfaldskrav til yderside af fundamenter i facadelinjer, fx ved fundamenter for en glas- eller alufacade, skal projektet stille krav herom.


Afsætning og kontrol af mål
Alle mål skal afsættes og kontrolleres ud fra en fortløbende målkæde i et (x, y, z) koordinatsystem. Kravet om en fortløbende afsætning efter målkæde forudsætter, at afsætningsgrundlaget fra bygherrens landinspektør er defineret med overholdelse af de nødvendige tolerancer.


Udfaldskrav til fundamenter in situ-støbt
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Tolerancekrav Lempet klasse Normal klasse Skærpet klasse Kontrolmetode og -middel
In situ støbning med forskalling
Koter DS/2427

-

+ 5/-15 mm

-

C1 Nivellement
Branche

-

-

+5/-10 mm Nivellement
Placering i forhold til centerlinje DS/2427 ± 30 mm

-

-

A1
B2
Målebånd
Totalstation
Branche

-

+5/-10 mm

-

A1
B2
Målebånd
Totalstation
Afvigelse fra lodlinje Branche

-

+/- 15 mm

-

E3 Lodstok
TeodolitIn situ støbning uden forskalling i jordrender
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder

  Tolerancekrav Lempet klasse Normal klasse Skærpet klasse Kontrolmetode og -middel
Koter DS/EN 13670

-

+5/-15 mm

-

C1 Nivellement
Branche

-

-

+5/-10 mm Nivellement
Centerlinje Branche

-

± 50 mm

-

A1
B2
Målebånd
Totalstation
For- og bagside Branche

-

+ 30/-10 mm

-

A1
B2
Målebånd
Totalstation


Bemærkninger

  • Tolerancer ved støbning i jordrender forudsætter, at de efterfølgende aktiviteter ikke kræver større tolerancenøjagtighed (Denne sætning bør overvejes. Det eneste problem der ofte opstår er, at tagnedløbsbrøndene ikke kan sættes så tæt på fundamentet som det ønskes, da jordrenden typisk er noget bredere end nødvendigt er. På indvendig side kan det være generende med den større bredde, hvis der skal anbringes indvendig fundamentsisolering)
  • Andre fags indfaldskrav er ikke indarbejdet.


Se tidligere version af siden