Guides

D6 Kontrol af mursten

Mursten måles iht. EN 771-1 i Toleranceklasserne T1 og T2.

Mursten kan måles efter en stikprøve, 3-4 stk. pr. leverance, med 10 stens-metoden, hvilket vil sige, at man lægger hhv. stenene tæt:

  • i forlængelse af hinanden i længden, måler den samlede længde og dividere med 10 – ligger resultatet inden for 228 mm +/- 6 mm i klasse T1 og +/-4 mm i klasse T2, er de accepteret
  • ved siden af hinanden i bredden, måler den samlede længde og dividere med 10 – ligger resultatet inden for 108 mm +/- 4 mm i klasse T1 og +/-3 mm i klasse T2, er de accepteret.
  • ved siden af hinanden i højde (tykkelsen), måler den samlede længde og dividere med 10 – ligger resultatet inden for 108 mm +/- 3 mm i klasse T1 og +/-2 mm i klasse T2, er de accepteret.

Er en af stikprøvemålingerne ikke inden for det accepterede, skal der foretages kontrolmåling, antal gange efter leverancens størrelse, af 50 sten tilfældigt udvalgte mursten iht. standarden i en målekasse – målingens middelværdier målt på de 50 mursten, må ikke overstige tolerancerne for den enkelte toleranceklasses enkelte mål.