Guides

D7 Kontrol af blokke af letklinker og porebeton

Blokke af letklinker måles iht. EN 771-3 i Toleranceklasserne T1 og T2.
Blokke af porebeton måles iht. EN 771-4 i Toleranceklasserne T1 og T2.

Metode: Blokke måles med målestok for hhv. længde, bredde og tykkelse