Guides

D8

Alt efter emnets form og størrelse, måles med skydelære, målestok eller båndmål.
Alle målemidler skal være klassificerede efter standarden for det enkelte målemiddel:
 

  • Målestok: - kvalitet svarende til Linex- 312.
  • Målebånd: - stålmålebånd i kvalitet EU Klasse 1.
  • Skydelære: kvalitet, svarende til at kunne måle min. 1/10 nonius. Dvs. at måleværdien kan aflæses med 0,1 mm nøjagtighed.