Guides

F5 Planhedsafvigelse ved samlinger (dækunderside)

Hvor går grænsen, Letbetonelement og beton

F5.1 Planhedsafvigelse ved samlinger (dæk)

Krav: Planhedsafvigelse ved samlinger max 5 mm.


Elementer af
letbeton

Beton - in situ,
elementer og montage

Murer

Tømrer/Træelementer/
Snedker/Gulv/
Glas-alufacader

Maler

F5

F5

/

/

F5

 

Aluminiumskinne<

 

Træskinne
Er kravet opfyldt? JA


Spring mellem flader kan være i konflikt med den normale overfladebehandling.

For Beton henvises der til Øvrige forhold