Guides

Forarbejder ved malebehandling af lofter og vægge

2. udgave af 6. februar 2012

Inden malerentreprenøren overtager loft- og vægflader, anbefales det, at han får bekræftelse fra rådgiveren på, at der er udført slutkontrol på det forudgående arbejde, som malerentreprenøren skal arbejde videre på.

Dækelementer
Ved elementsamlinger udføres udstøbning af fugen af elementmontøren.

“Sovs” fra støbning skal være fjernet inden aflevering til malerentreprenøren.

Hvis malerentreprenøren skal udføre opretning af:

  • kanter mv., skal dette være beskrevet særskilt
  • fugen, fx ved udglatning med fugemasse eller spartling, skal dette være beskrevet særskilt.

Vægelementer
Elementsamlinger

Hvis der ønskes strimling og spartling af elementsamlinger, skal dette være beskrevet særskilt.

Indadgående hjørner
Hvis der ønskes strimling og spartling af indadgående hjørner, skal dette være beskrevet særskilt.

Samling mellem dæk- og vægelementer
Grater og ”sovs” fra støbning skal være fjernet inden aflevering til malerentreprenøren.

Hvis fuger skal lukkes, skal der ved fuger > 4 mm under anden entreprise udstøbes med en egnet cementfuge. Fuger ≤ 4 mm kan spartles eller glattes med fugemasse, men dette skal være beskrevet særskilt.


Se tidligere version af siden