Guides

Udfaldskrav for synlige overflader (specifikationsnumre)

1. udgave af 6. februar 2012

Fremstillingsmetode Bygningsdel Produktionsmetode Orientering Synlig
Ingen overfladebehandling samt maling, tapet m.m.
Normal Skærpet
Betonelementer Vægge Lodret støbt Sideform BO 21 -
Udsparingsform BO 41 -
Vandret støbt Fri overflade BO 23 BO 13
Bundform BO 22 BO 12
Sideform BO 31 BO 31
Udsparingsform BO 41 BO 41
Facader Vandret støbt Fri overflade (indvendig vægflade) BO 23 BO 13
Bundform (indvendig vægflade) BO 22 BO 12
Sideform BO 31 BO 31
Udsparingsform BO 41 BO 41
Forspændte
huldæk Vandret støbt Fri overflade * *
Bundform BO 28 BO 12
Forspændte
TT-dæk og
ribbetag­plader Vandret støbt Fri overflade * *
Bundform BO 42 -
Sideform BO 41 -
Andre slapt­­armerede og
forspændte pladeelementer Vandret støbt Fri overflade BO 43 -
Bundform BO 42 -
Sideform BO 31 -
Slaptarmerede søjler og bjælker Vandret støbt Fri overflade BO 23 -
Bundform BO 22 -
Sideform BO 31 -
Slaptarmerede runde søjler Lodret støbt Sideform BO 31 -
Forspændte
søjler og bjælker Vandret støbt Fri overflade BO 43 -
Bundform BO 42 -
Sideform BO 41 -
Øvrige bygningsdele Lodret støbt
Vandret støbt Sideform BO 31 -
Bundform BO 32 -
Fri overflade BO 43 -
Pladsstøbt beton Overflader støbt mod form Lodret støbt Sideform BO 31 -
Bundform BO 32 BO 12
Fri overflade Vandret støbt Fri overflade BO 43 BO 43* Udenfor specifikation idet overfladen ikke kan forventes anvendt til synlige overflader.