Guides

Fugt og udtørring

2. udgave af 6. februar 2012

Fugt i beton måles altid af maleren som overfladefugt ved elektronisk måling. Denne måling foretages som stikprøvekontrol med 1 stk. pr. 200 m2 / 100 lbm. Målemetoden er usikker.


De fleste byggematerialer svinder under udtørring og risikerer derfor at slå revner. For at forebygge skader i den færdige behandling af overfladerne skal der foretages en styret udtørring, før malearbejdet påbegyndes.

Der bør udvises særlig opmærksomhed for at beskytte elementerne mod nedbør og slagregn i byggeperioden.


Skema vedr. tørretider og genbehandlingstider
I nedenstående skema er vist et eksempel på, hvor mange timer, der minimum skal gå, før der kan genbehandles på spartel- og malebehandlinger.

Relativ fugtighed Temperatur °C
  10° 15° 20° 25°
30 % 26 T 18 T 12 T 9 T
40 % 29 T 20 T 14 T 10 T
50 % 36 T 24 T 17 T 12 T
60 % 42 T 29 T 20 T 14 T
70 % 54 T 38 T 26 T 19 T
80 % 78 T 54 T 38 T 27 TSe tidligere version af siden