Guides

Valg af kravniveau for betonoverflader

1. udgave af 6. februar 2012

Nedenfor er angivet kravniveau afhængig af overfladetype og overfladebehandling jf. bips A24.
 

Overfladetype Overfladebehandling Kravniveau
Synlig Maling, tapet m.m. Normal
Skærpet
Projektspecifik*
Ingen Normal
Skærpet
Lempet


* Anvendes for overflader, der ikke er dækket af beskrivelserne i denne anvisning. Overfladen specificeres.

Kravniveau

  • Lempet kravniveau kan ikke anbefales til malede overflader.
  • Normalt kravniveau anvendes til alle synlige betonoverflader til maling, tapet m.m., således at udgangspunktet for malebehandling altid er det samme. Der kan forekomme struktur- og farveforskelle samt udfældninger i de enkelte støbninger/elementer og støbningerne/elementerne imellem, ligesom skjolder fra plastafdækning kan forekomme. Mørtler og spartelmasser kan endvidere have afvigende farve i forhold til betonen.
  • Skærpet kravniveau kan anvendes for enkelte synlige elementoverflader på betonelementer til maling, tapet o.l., men kan ikke anbefales til sådanne overflader. Merudgiften til maler for at opnå samme udfaldskrav er væsentlig mindre end merudgiften til elementproducenten.
  • Projektspecifikt kravniveau skal anvendes ved synlige overflader, hvor der stilles specielle krav til overfladen.