Guides

Kontrolmetoder til Beton støbt in situ og elementer af beton

1. udgave af 6. februar 2012

F Planhed og planhedsafvigelser
F1 Plane sammenhængende flader
F2 Planhed generelt ved elementer (bips A24)
F3 Lokal planhedsafvigelse (bips A24)
F4 Planhedsafvigelse ved samlinger (væg)
F5 Planhedsafvigelser ved samlinger (dæk)
F6 Højde- og dybdemåling med måleur (bips A24)
F10 Kontrol af porehuller med skydelære (bips A24)
I Visuel bedømmelse
I2 Visuel bedømmelse (bips 24)
J Afsmitning
J1 Undersøgelse af afsmitning ved aftørring (bips A24)
K Fugtindhold
K1 Fugtindhold