Guides

Ydelsesfordeling

2. udgave af 6. februar 2012

Den principielle ydelsesfordeling for det enkelte byggeprojekt kan opstilles således for beton – in situ og elementer:

Aktør Opgave
Arkitekt/ ingeniør/rådgiver • Valg af overfladespecifikation

• Valg af udbedringsmaterialer

• Beskrive krav til udfyldning af fuger mellem vægge og dæk, herunder valg af materialer

• Beskrive krav til udtørring af elementer

• Beskrive forbehandling af elementsamlinger, frie kanter, hjørner og false

• Beskrive funktionsklasse

• Kontrol af overensstemmelse mellem udfalds-/indfaldskrav til malebehandling

• Beskrive malerbehandlingen

• Beskrive forventet udfald af malebehandlingen
Elementleverandør • Levere elementer, der opfylder de fastlagte krav til det enkelte element

• Kontrol af egne udfaldskrav
Elementmontage/­porebeton • Udføre montage, der opfylder kravene til de færdigmonterede elementer

• Udbedre skår i beton, lukning mellem overkant-element og dækunderside

• Opretning af vindues- og dørfalse

• Udbedring af hjørner, specielt udadgående hjørner

• Kontrol af egne udfaldskrav
Betonstøbning in situ • Udføre betonstøbning in situ i overensstemmelse med projektmaterialets kravspecifikationer

• Kontrol af egne udfaldskrav
Malerentreprenør • Kontrol af indfaldskrav

• Udføre malearbejdet i henhold til beskrivelsen herfor 

• Kontrol af egne udfaldskravSe tidligere version af siden