Guides

Vinduer, døre o.l.

1. udgave af 6. februar 2012

Inden malebehandling af udvendige vinduer, døre o.l. kan udføres, foretages der stikprøve målinger af fugtindholdet.

Flader skal være rene og glatte og uden skader fra maskinforarbejdning. Svagt synlige kutterslag er tilladt. Revner må max være 1 mm brede og have en længde på 30 % af emnet. Udvendige kanter skal være blødt afrundede, samlinger skal være tætte, propning er tilladt.

Er der tale om vacumimprægnerede vinduer, skal det sikres, at terpentinen er afdampet.

Udvendige vinduer, døre o.l. må have et fugtindhold på 12 % ±3 %.
Indvendige vinduer, døre o.l. må have et fugtindhold på 8 % ±2 %.