Guides

Udvendigt konstruktionstræ

1. udgave af 6. februar 2012

Inden malebehandling af udvendigt konstruktionstræ kan udføres, foretages der ved stikprøver målinger af fugtindholdet. Udvendigt konstruktionstræ må have et fugtindhold på 18 % ±2 %. Limtræ må have et fugtindhold på 12 % ±3 % ved levering.

Fugtindholdet kan variere efter indbygning.
Flader skal være rene og glatte og uden skader fra maskinforarbejdning. Svagt synlige kutterslag er tilladt. Revner må max være 1 mm brede og have en længde på 30 % af emnet.

Svagt bølget overflade og svagt synlige spring mellem lameller må forekomme. Harpikslommer og barkringsknaster og udbedringer må forekomme i mindre omfang. Propning af knaster er tilladt.