Guides

Snedkertræ (indfatninger, fodlister o.l.)

1. udgave af 6. februar 2012

Træet skal være rent og glat, og tilsmudsning under alle former skal være fjernet. Kanter skal være blødt afrundede.

Harpikslommer op til 75 mm er tilladt. Revner i max 0,5 mm bredde og 100 mm i længde er tilladt. Trykmærker fra maskinforarbejdning må ikke forekomme. Døde knaster må ikke forekomme. Meget svage kutterslag kan accepteres.

Samlinger (geringer) skal være tætsluttende i plan med hinanden og tilstrækkelig fastgjort til underlaget.

Som et alternativ kan der anvendes fingerskarret træ til indvendigt snedkerarbejde.

Fugtindhold 8 % ±2 % .