Guides

Ydelsesfordeling

1. udgave af 6. februar 2012

Den principielle ydelsesfordeling for det enkelte byggeprojekt kan opstilles således for snedker- og tømrerarbejdet:
 

Aktør
 Opgave
Arkitekt/ingeniør/rådgiver • Valg af konstruktion under hensyn til æstetik, konstruktion, energi og 
sikkerhed i arbejdsprocessen

• Koordiner og projekter, så der tages hensyn til bl.a. byggeprocessens tolerancer mellem bygningsdele

• Beskrive krav til samlinger under hensyn til konstruktive og energimæssige krav samt sammenbygning med andre bygningsdele 

• Valg af materialer ud- og indvendig

• Beskrive krav til fugt og udtørring 

• Beskrive udfaldskrav til råhus, overflader og komplettering i overensstemmelse med ovenstående valg
• Beskrive malebehandlingen

• Beskrive forventet udfald af malebehandlingen, sammenholdt med tømrerens udfaldskrav
Elementleverandør(er) • Levere elementer, der opfylder de fastlagte krav til det enkelte element

• Kontrol af udfaldskrav til træelementer
Tømrer • Udføre skelet i overensstemmelse med de opstillede projektkrav

• Udføre færdig indvendig overflade på vægge, lofter mv. i overensstemmelse med de opstillede projektkrav

• Udføre færdig montage af vinduer og døre mv. i overensstemmelse med de opstillede projektkrav

• Kontrol af udfaldskrav til tømrerarbejdet
Snedkerpartier og inventar • Montere snedkerpartier og inventar i overensstemmelse med projektet

• Kontrol af udfaldskrav til snedker- og inventararbejdet
Malermester • Udføre montage, komplettering og færdige overflader, der er i overensstemmelse med kravene fastlagt i beskrivelse og på tegninger

• Udføre malebehandling i henhold til behandlingsanvisning

• Kontrol af udfaldskrav til malearbejdet