Guides

Kontrolmetoder til tømrer- og snedkerarbejdet

1. udgave af 6. februar 2012

F Planhed og planhedsafvigelser
F1 Plane sammenhængende flader
I Visuel bedømmelse
I4 Visuel bedømmelse af vægge med pladebeklædning af gips, krydsfiner eller lignende samt profilbeklædning af træ
K Fugtindhold
K2 Fugtindhold i træ