Guides

Krydsfiner, beklædning

1. udgave af 6. februar 2012

Overfladen skal være tør, hel, ren, glat og uden revner. Der må ikke være misfarvninger fra biologiske angreb. Der udføres ikke overfladeslibning eller anden behandling på flader af snedker eller tømrer, med mindre det er beskrevet. Pladerne skal være uden skader i hjørner og på kanter, og der må ikke være oprivninger efter tilskæringer.

Søm skal dykkes og skruer skal undersænkes til lige under overfladen (og ikke dybere), så man sikrer, at de ikke stikker op.

I brandimprægneret krydsfiner må der ikke forekomme saltafsætninger fra brandimprægneringen.

Udvendig beklædning: Fugtindhold 12 % ±3 %.
Indvendig beklædning: Fugtindhold 8 % ±2 %.