Guides

Indvendige beklædninger af gips

2. udgave gyldig fra 21. december 2012


Det forudsættes, at gipsarbejde er udført i overensstemmelse med forudsætningerne i pjecen Gipsplademontage og overfladebehandling, Hvor går grænsen?, sidst reviderede udgave. (4. udgave 2009).


Udfaldskrav: Vægbeklædningers planhed

  Lempet 
toleranceklasse
 (Q1) 1)
Normal 
toleranceklasse
(Q2) 1)
Skærpet toleranceklasse
 (Q3) 1)
Høj klasse
(Q4) 1)
Kontrolmetode 
og -middel
Gipsplader på træ
* ±8 mm/ 2 m ±5 mm/ 2 m ±3 mm/ 2 m   F1 Retskinne
Gipsplader på stål
* ±5 mm/ 2 m ±3 mm/ 2 m ±2 mm/ 2 m ±2 mm/
2 m
F1 Retskinne
Træprofilbeklædning, træunderlag ±8 mm/ 2 m ±5 mm/ 2 m ±3 mm/ 2 m   F1 Retskinne
Udseende         I3 Visuel

* Tolerancerne for gipspladevægge er angivet i overensstemmelse med Gipsplademontage og overfladebehandling, Hvor går grænsen? 4. udgave 2009.

1) Klassificeringen med Q-klasser, referere til den internationale kvalitetsklassifikation for overfladebehandling.


Der henvises til Gipsplademontage og overfladebehandling, Hvor går grænsen? 4. udgave 2009. side 6 samt bilag 1. hvor Q-klasserne er forklaret.


Se tidligere udgave af siden